Petrinja

Banovina, dio nekadašnjeg područja Vojne krajine u Hrvatskoj, leži na rubu Panonske nizine između rijeke Save i donjih tokova Kupe, Une i Gline.

Zauzima 1803 km2 brežuljkastog krajolika, prosječne visine od 300 m. Najviši vrh je na Zrinskoj gori (615 m). Ispresijecana je dolinama mnogobrojnih manjih vodenih tokova, a znatan dio površine je pod šumama. Glavno gradsko i gospodarsko središte Banovine je grad Petrinja s 55 sela i naselja.

Kao posebna hrvatska povijesna pokrajina, Banovina se počela oblikovati 1595. uz hrvatsko-osmanlijsku granicu. Budući da je taj prostor do polovice 18. st. bio pod izravnom upravom hrvatskog bana, bio je nazvan Banovom zemljom ili Banskom krajinom (Banalia confinia). Nakon ukinuća Banske krajine 1881. ovo područje naziva se Banovina.

Povijesna Banovina danas pruža mnogobrojne doživljaje u okružju brdovitih predjela Zrinske i Hrastovačke gore bogate izvorima, potocima i šumama te pokupske ravnice. Ovo reljefno raznoliko područje sa živopisnim selima, obiluje prirodnom i kulturnom baštinom koja svjedoče o povijesnim događajima ovoga kraja.

Područje Banovine nudi brojne mogućnosti istraživanja baštine u sklopu aktivnog i rekreativnog odmora

Izbor je na gostu, bilo da se odluči pješice, na biciklu, motoru ili automobilu, istraživanju nikad kraja. Šetnje, rekreativno pješačenje i planinarenje pružaju gostu ugodu i uživanje u okružju po šetnicama, tematskim putovima i planinarskim stazama. Atraktivne ciklo-rute koje vode jedinstvenim zeleno plavim krajolikom, biciklistima pruža osjećaj stapanja s prirodom. Avanturu na Banovini valja potražiti u turističkoj ponudi ove destinacije gdje je moguće otkriti svoj potencijal, iskušati svoju snagu i doživjeti avanturu i adrenalin.

Ovo područje živahno je tijekom cijele godine uz mijene godišnjih doba, a posebno je svečano prigodom brojnih manifestacija kojima se obilježavaju tradicionalna kulturna stvaralaštva, svetkovine i blagdani. Zadnjih desetljeća, veliku pozornost gostiju privlače kestenijade koje se održavaju na više lokacija zahvaljujući bogatstvu kestenovih šuma.

Istražite

Avanturu na Banovini valja potražiti u turističkoj ponudi ove destinacije gdje je moguće otkriti svoj potencijal, iskušati svoju snagu i doživjeti avanturu i adrenalin.

Skip to content